Verdivurdering av nausattomten - Eiendomsmegler Vest

Under er kopi av epost fra Eiendomsmegler Vest, som stipulerer verdien av nausttomten til et sted mellom 350.000 og 450.000 kroner.