Om oss

 

Gnr./bnr. 78/1, "Eikhaugen", på Vinnes er eid av Siv Grethe og Arne-Richard Stadaas. På eiendommen er det fra gammelt av en nausttomt på "Skipaneset", som vi nå vurderer å selge til høystbydende. Nausteiendommen er en av flere tinglyste nausteiendommer som ligger i en rekke på Skipaneset; et område som er avsatt til naustrekke i Fusa kommune sin arealplan. Det er allerede igangsatt byggesak på nabotomten. Nausttomtene utgjøre en del av et etablert naustmiljø rundt "Skåtavika".