FAQ

Hva er prisen for tomten?

Den endelige prisen blir fastsatt av den kjøper som ved budrundens utløp har det høyeste budet på tomten.

Hvordan kan jeg legge inn et bud?

Bud registreres ved at et skriftlig bud sendes oss per epost (arne.stadaas@fusi.no) eller SMS (980 04322). Bud sendt på epost oppfordres til å meldes oss per SMS.
Siden det ikke åpnes for tidsfrister i budgivningen, skal vi sørge for at alle innkomne bud blir publisert. Dette mener vi på best mulig måte sikrer flertallet av budgivernes interesser, selv om oppdateringen ikke vil være umiddelbar.

Når starter og stopper budrunden?

Budrunden åpner ved midnatt 13.mai 2015. Varigheten på auksjonen vil kunne endre seg avhengig av interessen for tomten. Dersom innkomne bud ikke er i henhold til verdivurderingen av tomten, vil vi forbeholde oss retten til å annonsere tomten til salgs i andre media (lokalavis og finn.no).

Hva er utropsprisen for tomten?

Utropsprisen er 275.000 NOK.

Hva slags type naust kan jeg bygge?

Fusa kommune har utarbeidet en lokal forskrift om hvordan naust skal utformes i kommunen. Du finner mer informasjon om dette på kommunen sine nettsider: www.fusa.kommune.no. Sentralt står krav til maks grunnflate, maks høyde og takvinkel. Det er igangsatt byggeprosess på nabotomten, som har utarbeidet fine skisser til naustet som skal bygges der.

Kan man kjøre frem til og parkere ved naustet?

Det er knyttet veirett til naustet. Veien er opparbeidet som en gammeldags traktor-/arbeidsvei, men fullt kjørbar med en SUV eller firehjulstrukket personbil. Når det gjelder parkering er det ikke sagt noe spesielt om dette i tinglysningsdokumentene for nausttomten, så dette er noe man må komme frem til enighet om sammen med naboer og brukerne av de andre naustene i området. Det ble under oppmålingsforretningen av tomtene i dag (12.mai 2015) diskutert mellom grunneierne om det ville være hensiktsmessig å etablere et veilag, for slik å sikre gode, demokratiske prosesser rundt spørsmål som en eller flere av nausteierne ønsker å ta opp. Under rydding av nausttomtene har det blitt kjørt traktor helt frem til tomtene, men det er ikke opparbeidet vei for små personbiler hele veien frem.

Kan jeg bygge en kai og brygge utenfor naustet?

Det er kommunen som vil måtte ta stilling til dette som en regulær byggesøknad. Tomten er av en slik beskaffenhet at bygging av kai trolig ikke er aktuelt. Når det gjelder flytebrygge, så er dette lagt ut ved flere andre naust i området, så dette er nok fullt mulig etter søknad til kommunen.

Er tomten utsatt for uvær?

Nausttomten ligger nord- og vestvendt og er slik sett eksponert for stormer fra nord og vest. Det er ikke uvanlig med sterk vind på Bjørnefjorden, men dette er ikke noe vi andre som har bygget naust, hytter og hus nærme sjøen på Vinnes bekymrer oss for.

Er dette en solrik tomt?

Ja, denne tomten har om sommeren sol fra kl 09 om morgenen og helt frem til solen går ned bak fjellene i Os engang i 23-tiden.

Hva annet enn denne nausttomten har Vinnes å by på?

  • Bjørnefjorden er et eldorado for fiske og sjøsport.
  • Knappe 100 meter fra nausttomten ligger Eikhaugen Gjestegard med sine mange spennende tilbud: gardsrestaurant med lokal gourmet, gjestehytter, gardsbutikk med ferske boller og brød og bugnende hyller med alt fra lokale oster og chutneyer, til hermetiserte plommer og syltetøy. Her opptrer også kjente artister, som Magnus Grønneberg, Unni Wilhelmsen, Jan Eggum, Jonas Fjeld og Stein Torleif Bjella, til eksklusive intimkonserter på "Høyloftet" i den gamle låven (www.eikhaugen.no).
  • Variert turterreng med kyststi langs fjorden eller hjortetråkk i "hjorteskogen" opp mot fjellet.
  • Et aktivt sykkelmiljø, både for mosjonister og de mer øvete.
  • Båtlag med egen marina og gjestehavn.
  • Vinnes har sitt eget hjortejaktlag, som man, om man er heldig, kan få plass på.
  • På Vinnes arrangeres det hvert år en festival, som har fokus på barn på dagtid, ungdom på kveldstid og voksne utover natten, med dans til livemusikk på den vakre Vinnesholmen.
  • I nabobygda Strandvik er det sandvolleybaner og hestesportlag med fullverdig ridehall.
  • I Strandvik er det også et aktivt skyttermiljø.