Kontakt

Grunneier, Arne-Richard Stadaas: mob.:  980 04322, epost: arne.stadaas@fusi.no

Adr.: Vinnessundet 16

5641 Fusa

Tilbakemelding og budgiving