Oppmåling av nausttomten, 12.mai 2015

Det blir grenseoppgang og innmåling av grensepunkt av nausttomten 12.mai. Grensepunktene fra utskiftingen er markert med kryss i fjell, og således udiskutable. Det blir imidlertid fint å kunne tilby ny eier av nausttomten et moderne og oppdattert, digitalt tomtekart. Kartet vil bli lagt ut på denne nettsiden så snart kartet foreligger og alle formalia rundt tomteinnmålingen er avklart.