Nytt, gjeldende bud: 315.000 kroner

Det sist innkomne budet er 315.000 kroner.