Nettsted lansert

Vårt nye nettsted har blitt lansert i dag.

Som grunneiere av gnr/bnr 78/1, Eikhaugen, på Vinnes i Fusa kommune ønsker vi å selge en nausttomt som er tinglyst på bruket. Salget vil foregå som en auksjon, men strukket over flere måneder, da det tross alt er snakk om en type eiendom som er svært vanskelig å oppdrive i vårt nærområde. Auksjonen skal være forutsigbar og således trygg å forholde seg til for alle parter. Det åpnes derfor ikke for tidsavgrensete bud under minimumsgrensen på 72 timer (3 døgn).