Avslått bud

Det har kommet inn et bud fra en interessent, men budet på 250.000 kroner er avslått.