Oppmålingsforretningen endelig gjennomført!

Da har grunneierne og Fusa kommune blitt enige om grensepunktene for nausttomtene ved Skipaneset i Skåtavika. Man fant frem til de fleste av de gamle merkepunktene, som gjorde resten av innmålingen svært enkel og helt uten kontroverser. 
Vi ser med nærmere ettersyn at tomten vi skal selge er noe større enn tidligere oppgitt. Det eksakte arealet avgrenset av målepunktene er 49 kvm (ikke 45,5 kvm som tidligere oppgitt). Nausttomten strekker seg imidlertid videre fra de innmålte grensepunktene og ut på svaberget og videre ut i sjø. Dette gjør at tomten totalt sett er mellom 55 kvm og 65 kvm. Dette var vel en glad'nyhet til den fremtidige eieren av nausttomten!