Nytt gjeldende bud: 350.000 kroner

Vi skriver ikke lenger noe brødtekst til budene. Kun overskrift heretter :)