Felles grenseoppgang av flere av nausttomtene på "Skipaneset"

Det vil i løpet av en ukes tid bli send inn rekvisisjon om grenseoppgang til Fusa kommune sin oppmålingsavdeling. Så snart kommunen har utarbeidet et oppdatert, digitalt kart vil vi legge dette ut på disse sidene.