Angående budgivingen

Flere har spurt om hvordan man kan vite om ens eget bud blir akseptert eller ikke. Nausttomten selges som tidligere nevnt til høystbydende, men vi har sagt at vi forbeholder oss retten til å annonsere tomten for salg også andre steder, dersom interessen er for lav lokalt. Vi håper jo selvsagt at det er noen vi kjenner som vil kjøpe nausttomten vår, men vi vil vurdere dette opp mot budene vi mottar. Når interessen rundt tomten har stilnet vil vi ta kontakt med innehaver av det høyeste budet og sende vedkommende et forslag til kjøpekontrakt. Hvis denne signeres av partene er tomten å anse som solgt. Øvrige interessenter vil bli orientert om dette på disse nettsidene.
Lykke til!