Artikkelarkiv

Angående budgivingen

Flere har spurt om hvordan man kan vite om ens eget bud blir akseptert eller ikke. Nausttomten selges som tidligere nevnt til høystbydende, men vi har sagt at vi forbeholder oss retten til å annonsere tomten for salg også andre steder, dersom interessen er for lav lokalt. Vi håper jo selvsagt at...
Les mer

Bare timer igjen til at du kan legge inn bud på nausttomt på Vinnes!

Vi har mottatt noen telefoner fra de aller mest utålmodige av dere, og det er veldig hyggelig at dere viser interesse. Vi håper likevel på forståelse for at vi ønsker å holde oss til det vi har planlag: Bud må sendes oss skriftlig, og vi begynner å ta imot budene fra midnatt. I praksis så vil dette...
Les mer

Oppmålingsforretningen endelig gjennomført!

Da har grunneierne og Fusa kommune blitt enige om grensepunktene for nausttomtene ved Skipaneset i Skåtavika. Man fant frem til de fleste av de gamle merkepunktene, som gjorde resten av innmålingen svært enkel og helt uten kontroverser.  Vi ser med nærmere ettersyn at tomten vi skal selge er...
Les mer